Reglementen

De commissie sportverkiezingen en haar besluitvorming

 1. In het kalenderjaar 2023 wordt als sportverkiezingsjaar vastgesteld de periode van 1 november 2022 tot en met 31 oktober 2023. Als sluitingsdatum voor aanmelding van kandidaten voor de diverse titels wordt 13 november gehanteerd. Op laatstgenoemde datum moeten aanmeldingen bij het secretariaat zijn ingediend.
 2. Verenigingen, sportploegen en individuele sporters worden uitgenodigd om vanaf 1 september tot 13 november hun aanmeldingen in te dienen bij de commissie sportverkiezingen Bergen op Zoom, hierna te noemen: de commissie.
 3. De individuele commissieleden informeren elkaar tijdig over opvallende sportprestaties gedurende het sportjaar en kunnen ook kandidaten voordragen.
 4. Tijdens bijeenkomsten worden de ingebrachte aanmeldingen door de commissie beoordeeld of deze voldoen aan de gestelde criteria; Verduidelijkingen kunnen worden gegeven of gevraagd.
 5. De commissie komt met een meerderheid van stemmen tot de genomineerden en de uitverkorenen.
 6. De commissie kan de ingebrachte gegevens (laten) verifiëren.
 7. Indien de kwaliteit van de kandidaten onvoldoende is kan de commissie besluiten minder genomineerden uit te roepen of zelfs tot geen uitverkorene te komen.
 8. De commissie krijgt ambtelijke ondersteuning van de afdeling Stedelijke Ontwikkeling, team Vrijetijdseconomie van de gemeente Bergen op Zoom.
 9. De commissie maakt van de betrokken kandidaten een kort doopceel betrekking hebbend op het verkiezingsjaar.
 10. De commissie motiveert waarom zij de uiteindelijke winnaar heeft gekozen.
 11. De commissie heeft ook tot taak de uitreiking te organiseren.
 12. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist ten allen tijde de commissie.
 13. Lees verder de voorwaarden om te nomineren.

Verkiezing sportman/sportvrouw

 1. De kandidaat moet minimaal 3 maanden van het betreffende verkiezingsjaar woonachtig zijn(geweest) binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom of in die periode bij de gemeente als zodanig staan ingeschreven.
 2. De kandidaat moet een sport beoefenen die ingeschreven staat bij het NOC*NSF.
 3. De kandidaat moet in het betreffende jaar een prestatie hebben neergezet die uitstijgt boven het lokale niveau, liefst op regionaal of landelijk niveau.
 4. Kandidaten die meerdere aansprekende prestaties in het betreffende jaar hebben neergezet verdienen de voorkeur.
 5. Iedereen kan een kandidaat aanmelden, ook de kandidaat zelf.
 6. De kandidaat moet zijn ingebracht vóór de sluitingsdatum van aanmelding. Later ingebrachte kandidaten komen niet meer in aanmerking.
 7. De kandidaat moet zijn/haar prestatie hebben verricht in het betreffende verkiezingsjaar.
 8. De kandidaat mag zijn/haar sport hebben bedreven op professioneel niveau.
 9. De kandidaat mag meerdere keren achtereen genomineerd of uitverkoren zijn.
 10. De commissie sportverkiezingen probeert tot drie genomineerden te komen waaruit zij een winnaar kiest.
 11. In totaal worden 7 stemmen uitgebracht: 6 stemmen door de commissie en 1 stem door de Publieksjury, zijnde het hoogste aantal ingestuurde, geldige stemmen op een van de genomineerden
 12. Tot winnaar wordt gekozen de genomineerde waarop een meerderheid van stemmen van toepassing is
 13. In geval van staken van stemmen telt de publieksstem dubbel

Verkiezing Para Sporter(s) / Sportploeg

 1. Woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom en aangesloten bij een vereniging binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom of woonachtig buiten de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom en sporten bij een vereniging binnen gemeentegrenzen van Bergen op Zoom, of woonachtig binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom en sporten bij een vereniging buiten gemeentegrenzen van Bergen op Zoom.
 2. De kandidaat moet een sport beoefenen die ingeschreven staat bij het NOC*NSF.
 3. De kandidaat moet in het betreffende jaar een prestatie hebben neergezet die uitstijgt boven het lokale niveau.
 4. Kandidaten die meerdere aansprekende prestaties in het betreffende jaar hebben neergezet verdienen de voorkeur.
 5. Iedereen kan een kandidaat aanmelden, ook de kandidaat zelf.
 6. De kandidaat moet zijn ingebracht vóór de sluitingsdatum van aanmelding. Later ingebrachte kandidaten komen niet meer in aanmerking.
 7. De kandidaat moet zijn/haar prestatie hebben verricht in het betreffende verkiezingsjaar.
 8. De kandidaat mag zijn/haar sport hebben bedreven op professioneel niveau.
 9. De kandidaat mag meerdere keren achtereen genomineerd of uitverkoren zijn.
 10. De commissie sportverkiezingen probeert tot drie genomineerden te komen waaruit zij een winnaar kiest.
 11. In totaal worden 7 stemmen uitgebracht: 6 stemmen door de commissie en 1 stem door de Publieksjury, zijnde het hoogste aantal ingestuurde, geldige stemmen op een van de genomineerden
 12. Tot winnaar wordt gekozen de genomineerde waarop een meerderheid van stemmen van toepassing is
 13. In geval van staken van stemmen telt de publieksstem dubbel

Verkiezing sportploeg

 1. De vereniging waartoe de sportploeg behoort moet gezeteld zijn binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom.
 2. De sportploeg moet bij de gemeente als zodanig bekend staan.
 3. De sportploeg moet een sport beoefenen die ingeschreven staat bij het NOC*NSF.
 4. De sportploeg moet in het betreffende jaar een prestatie hebben neergezet die uitstijgt boven het lokale niveau, liefst op regionaal of landelijk niveau.
 5. De sportploeg die meerdere aansprekende prestaties in het betreffende jaar heeft neergezet verdienen de voorkeur.
 6. Iedereen kan een sportploeg aanmelden, ook de sportploeg zelf.
 7. De sportploeg moet zijn ingebracht vóór de sluitingsdatum van aanmelding. Later ingebrachte sportploegen komen niet meer in aanmerking.
 8. De sportploeg moet zijn/haar prestatie hebben verricht in het betreffende verkiezingsjaar.
 9. De sportploeg mag zijn/haar sport hebben bedreven op professioneel niveau.
 10. De sportploeg mag bestaan uit personen die ook buiten de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom woonachtig zijn.
 11. De sportploeg mag meerdere keren achtereen genomineerd of uitverkoren zijn.
 12. De commissie sportverkiezingen probeert tot drie genomineerden te komen waaruit zij een winnaar kiest.
 13. In totaal worden 7 stemmen uitgebracht: 6 stemmen door de commissie en 1 stem door de Publieksjury, zijnde het hoogste aantal ingestuurde, geldige stemmen op een van de genomineerden
 14. Tot winnaar wordt gekozen de genomineerde waarop een meerderheid van stemmen van toepassing is
 15. In geval van staken van stemmen telt de publieksstem dubbel

Verkiezing vrijwilliger van het jaar

 1. De kandidaat moet zijn of haar vrijwilligerswerk verrichten voor een vereniging uit Bergen op Zoom. Vrijwilligers die niet uit Bergen op Zoom komen maar vrijwilliger zijn voor een Bergse sportvereniging kunnen ook in aanmerking komen voor de titel vrijwilliger van het jaar
 2. De vrijwilliger (man of vrouw) moet een persoon van onbesproken gedrag zijn.
 3. De vereniging waar de aangemelde kandidaat vrijwilligerswerkzaamheden verricht, moet een sport beoefenen die ingeschreven staat bij het NOC*NSF.
 4. De kandidaat moet zijn aangemeld door de betreffende vereniging, ZuidWest TV of door een lid van de commissie sportverkiezingen. Uit deze aanmeldingen zal ZuidWest TV een sportvrijwilliger van de maand kiezen. Op basis van de gekozen maandvrijwilligers, zullen er een 3-tal kandidaten worden genomineerd voor Sportvrijwilliger van het jaar. Op het einde van het jaar zal er uit deze genomineerden 1 winnaar worden gekozen door de commissieleden en de publieksjury.
 5. De kandidaat moet zijn/haar vrijwilligerswerk onbetaald hebben verricht, buiten de normale vrijwilligersbijdragen.
 6. De kandidaat voor de titel vrijwilliger van het jaar mag meerdere keren aangemeld/genomineerd worden, maar kan slechts één keer uitverkoren worden.
 7. In de sportuitzending van Zuid West TV, zal de sportvrijwilliger van de maand worden geïnterviewd.
 8. In totaal worden 7 stemmen uitgebracht: 6 stemmen door de commissie en 1 stem door de Publieksjury, zijnde het hoogste aantal ingestuurde, geldige stemmen op een van de genomineerden
 9. Tot winnaar wordt gekozen de genomineerde waarop een meerderheid van stemmen van toepassing is
 10. In geval van staken van stemmen telt de publieksstem dubbel
 11. Kandidaten Sportvrijwilliger kunnen een heel jaar worden aangemeld.

Verkiezing senior-sporter van het jaar

 1. De kandidaat moet woonachtig zijn binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom.
 2. De kandidaat moet de leeftijd van 50 jaar zijn gepasseerd.
 3. De betreffende kandidaat moet aan alle onderstaande criteria voldoen:
  – een sportieve prestatie hebben geleverd in het betreffende verkiezingsjaar;
  – een voorbeeld zijn geweest voor anderen;
  – een sportieve uitstraling hebben;
  – een icoon zijn in zijn/haar sport.
 4. Iedereen kan een kandidaat aanmelden ook de kandidaat zelf.
 5. De kandidaat voor de titel senior-sporter van het jaar mag meerdere keren aangemeld/genomineerd worden.
 6. De commissie sportverkiezingen komt tot één winnaar.
 7. In totaal worden 7 stemmen uitgebracht: 6 stemmen door de commissie en 1 stem door de Publieksjury, zijnde het hoogste aantal ingestuurde, geldige stemmen op een van de genomineerden
 8. Tot Senior-sporter wordt gekozen de genomineerde waarop een meerderheid van stemmen van toepassing is
 9. In geval van staken van stemmen telt de publieksstem dubbel

Verkiezing Christ van Wijk aanmoedigingsprijs

 1. De aanmoedigingsprijs wordt uitgereikt aan een persoon of een sportploeg of een complete vereniging.
 2. -De kandidaat moet minimaal 3 maanden van het betreffende verkiezingsjaar woonachtig zijn(geweest) binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom of in die periode bij de gemeente als zodanig staan ingeschreven.
  -De sportploeg, alsmede een vereniging moet haar postadres hebben en gezeteld zijn binnen de gemeentegrenzen van Bergen op Zoom.
 3. De sportploeg of de vereniging moet bij de gemeente als zodanig bekend staan.
 4. De persoon, de sportploeg of de vereniging moet een sport beoefenen die ingeschreven staat bij het NOC*NSF.
 5. De persoon, de sportploeg of de vereniging moet in het betreffende jaar een prestatie hebben neergezet die uitstijgt boven het lokale niveau, liefst op regionaal of landelijk niveau.
 6. De persoon of de sportploeg moet bestaan uit mensen die op 1 januari van het betreffende verkiezingsjaar minimaal 8 jaar zijn.
 7. Iedereen kan een kandidaat aanmelden ook de kandidaat zelf.
 8. De persoon, de sportploeg of de vereniging moet zijn ingebracht vóór de sluitingsdatum van aanmelding. Later ingebrachte kandidaten komen niet meer in aanmerking.
 9. De persoon, de sportploeg of de vereniging moet zijn/haar prestatie hebben verricht in het betreffende verkiezingsjaar.
 10. De kandidaten voor de aanmoedigingsprijs mogen meerdere keren aangemeld/genomineerd worden maar kunnen slechts één keer uitverkoren worden.
 11. De commissie sportverkiezingen probeert tot drie genomineerden te komen waaruit zij een winnaar kiest.
 12. In totaal worden 7 stemmen uitgebracht: 6 stemmen door de commissie en 1 stem door de Publieksjury, zijnde het hoogste aantal ingestuurde, geldige stemmen op een van de genomineerden
 13. Tot winnaar wordt gekozen de genomineerde waarop een meerderheid van stemmen van toepassing is
 14. In geval van staken van stemmen telt de publieksstem dubbel

Sportevenement van het jaar

De prijs kan jaarlijks worden uitgereikt aan een organisatie van een bijzonder sportevenement op sportief, maatschappelijk en economisch gebied.

Sport Oeuvreprijs

Deze prijs wordt uitgereikt aan een sportpersoonlijkheid als erkenning voor het totale ‘sportoeuvre’ dan wel levenswerk als actief sporter, trainer, official en/of kaderlid. Genomineerden zijn inwoner van de gemeente Bergen op Zoom en of personen die gedurende de carrière in Bergen op Zoom hebben gewoond, gesport hebben of anders actief zijn (geweest). Allen leveren nog steeds, of hebben een grote bijdrage geleverd aan het promoten van hun sport en Bergen op Zoom als sportgemeente op de kaart gezet.

Deze prijs kan maar eenmalig ontvangen worden.